سحر حاجی عزیزی

درباره من

کارشناس ارشد مهندسی عمران، دارای CAE، علاقه مند به زبان انگلیسی، یک دانش جوی همیشگی

اینستاگرام:
ایمیل:

selfstudyplanner@gmail.com

Phone:

09032961363

ماموریت و بیوگرافی

 در مجموعه مقالات و تجربه هام راههای کاربردی و اصولی زبان انگلیسی رو باهاتون به اشتراک میگذارم.

مهارت ها

Listening 100%
Speaking 100%
Reading 100%
Writing 100%